Truyện cười: Giấc mộng bố vợ làm tướng

Truyện cười: Giấc mộng bố vợ làm tướng

Chung quy cũng là cái số tôi được hưởng nên mới cưa được con nhà quan to đùng. Mấy tháng ròng cưa cẩm em mà lòng tôi khắc khoải. Chiếc […]

 

More in