Khi đàn ông có vợ… độc thân!

Khi đàn ông có vợ… độc thân!

Khi ông bạn tôi báo tin vợ đưa mấy đứa con về quê có việc, tất cả mọi chiến hữu trong nhóm đều gần như đồng thanh thốt lên “Sướng […]

 

More in