Không phải vì em “nhơ nhớp”, mà bởi anh không thể trao thứ tình yêu thương hại

Không phải vì em “nhơ nhớp”, mà bởi anh không thể trao thứ tình yêu thương hại

Kiên say mèm. Lại một đêm nữa hay trở về nhà trong trạng thái không kiểm soát. Kiên còn chẳng nhớ ai đã đưa hắn về nhà… Lần nào cũng […]

 

More in Giải Trí